Vår organisasjon

Vi skal skape Norges fremtid

Organisasjonen i dag

Struktur og oppbyggning

Medlemmene i Start HiL er organisert i forskjellige arrangementgrupper - alle med fokus på å spre skaperglede og et budskap om innovasjon og verdiskaping. Som for de fleste frivillige organisasjoner er Generalforsamlingen organisasjonens øverste bestemmelseorgan. Start HiL avholder Generalforsamling en gang hvert semester hvor det velges et styre på 5 personer (leder, nestleder, informasjonsansvarlig/markedsansvarlig, økonomiansvarlig og HR-ansvarlig). Alle velges for 1 år, og valgene fordeles over de to generalforsamlingene, slik at leder og nestleder velges i motfase.

Hva gjør vi?

 

Motivasjon

Start HiL er en studentorganisasjon ved Høgskolen i Lillehammer. Vi jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter gjennom flere arrangementer. Vi arrangerer blant annet foredrag, konkurranser, sosiale møteplasser, og andre store arrangementer.

 

Vårt mål

Start HiLs mål er at samtlige studenter fra HiL skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet.

Stiftelse og historie

Start HiL ble etablert i 2010, og det har siden den gang vært full rulle hos oss på Lillehammer. Vi har for tiden omtrent 30 aktive medlemmer, som alle driver et aktivt arbeid for å fremme vårt arbeid gjennom arrangementsplanlegging, økonomi, HR, ledelse, foredrag mm.