Vår organisasjon

Vi skal skape Norges fremtid

Organisasjonen i dag

Struktur og oppbyggning

Medlemmene i Start Lhmr er organisert i forskjellige arrangementgrupper - alle med fokus på å spre skaperglede og et budskap om innovasjon og verdiskaping. Som for de fleste frivillige organisasjoner er Generalforsamlingen organisasjonens øverste bestemmelseorgan. Start Lhmr avholder Generalforsamling en gang hvert år hvor det velges et styre med leder, nestleder, markedsansvarlig, næringslivsansvarlig, økonomiansvarlig, HR-ansvarlig og daglig leder i Switch. Leder og nestleder blir valgt for ett år, valget blir tatt på generalforsamlingen.

Hva gjør vi?

 

Motivasjon

Start Lhmr er en studentorganisasjon ved Høgskolen i innlandet avd. Lillehammer. Vi jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter gjennom flere arrangementer. Vi arrangerer blant annet foredrag, konkurranser, sosiale møteplasser, og andre store arrangementer.

 

Vårt mål

Start Lhmr´s mål er at samtlige studenter fra INN skal se på det å starte for seg som en realistisk og mulig karrierevei etter endt studie.

Stiftelse og historie

Start HiL ble etablert i 2010, og det har siden den gang vært full rulle hos oss på Lillehammer. I 2017 endret vi navn til Start Lhmr. Vi har for tiden omtrent 30 aktive medlemmer, som alle driver aktivt for å fremme vårt arbeid gjennom arrangementsplanlegging, økonomi, HR, ledelse, foredrag mm.