Start LHMR

Velkommen til Start LHMR! Vi er et av Start Norges 20 lokallag i landet, som arbeider for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Innovasjon og entreprenørskap

Skap din egen fremtid!

 

Start Lhmr søker nytt styre!

Er det deg vi søker etter?

 

Start Lhmr søker nytt styre, dette betyr at vi søker etter ny leder, nestleder, HR-ansvarlig, næringslivsansvarlig, markedsføringsansvarlig, økonomiansvarlig og daglig leder av Switch!

 

Som Leder i Start Lhmr er du vårt ansikt utad, og skal være godt synlig og tilstede på ulike arrangementer av relevans. Lederen har også det overordnede ansvaret for økonomien til organisasjonen, i dialog med økonomiansvarlig og næringslivsansvarlig. Som leder må man tenke på utvikling og vekst for organisasjonen og kunne se hva som trengs av forbedringer internt og eksternt. Ellers har lederen ansvar for å innkalle og lede styremøter, allmøter og generalforsamling.

 

Nestlederen har overblikk over de ulike arrangementene vi har, samt prosjektgrupper og verv. Nestlederen har også ansvar for å følge opp styremedlemmene, arbeide tett med HR og leder, følge opp internsaker og ha generell kontroll på kontrakter og eksterne samarbeidspartnere.

 

HR-ansvarlig planlegger og gjennomfører rekruttering av nye medlemmer sammen med sitt team. Dette teamet oppretter og gjennomfører også trivselsundersøkelser, arrangerer festligheter og det årlige nyttårsbord, i tillegg til at de legger til rette for bedre trivsel i organisasjonen.

 

Næringslivsansvarlig bygger og opprettholder nettverk med eksterne aktører. Den som sitter i dette vervet vil jobbe med å innhente nye samarbeidspartnere, fornye utgåtte samarbeidskontrakter og opprettholde dialog med næringslivet, blant annet gjennom å invitere de til våre arrangementer.

 

Markedsføringsansvarlig har det overordnede ansvaret i forhold til å markedsføre organisasjonen. Den som sitter i dette vervet skal ha en god dialog med markedsføringsgruppa, ledelsen og de ulike prosjektlederne for arrangementene.

 

Økonomiansvarlig har ansvar for å bilagsføre etter kontoutskrift, sende ut og betale faktura på vegne av Start LHMR, i tillegg til å sette opp et detaljert budsjett og følge opp innbetaling av spons i henhold til kontrakter. I dette vervet vil man også bistå prosjektgrupper med budsjettering og gjennomgang av økonomien før, under og etter arrangement. Denne personen har også ansvar for søknad om driftsmidler og betaling av utlegg og kjøregodtgjørelser.

 

Daglig leder av Switch sitter i styret til Switch og referansegruppen for entreprenørskap og innovasjon på høgskolen.  Denne personen har det overordnede ansvaret for budsjett og arrangementer på Switch sammen med de andre som sitter i Switch styret. I tillegg har denne personen ansvar for driften av Switch som et samlingspunkt.

 

Hvis noe av dette hørtes spennende ut, og du har lyst til å ha ett spennende verv i Start Lhmr! Søk da vel! Søknadsfristen er 31.mars, og søknaden sendes til hr@starthil.no

Innovasjon og entreprenørskap

Start Lhmr er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på INN. Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start Lhmr tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Kom på våre arrangementer for å bli engasjert og inspirert. Vi ønsker å få frem viktigheten av å knytte nettverk mellom næringsliv og studenter, og arbeider gjennom våre arrangementer for å få dette på dagsorden.

Engasjerte medlemmer

Våre medlemmer er veldig engasjerte og jobber knallhard for å fremme innovasjon og entreprenørskap i studiemiljøet i Lillehammer og omegn

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller er du rett og slett superengasjert i entreprenørskap og nyskaping? Ta kontakt da vel.