Start LHMR

Velkommen til Start LHMR! Vi er et av Start Norges 20 lokallag i landet, som arbeider for å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Innovasjon og entreprenørskap

Skap din egen fremtid!

 

Innovasjon og entreprenørskap

Start Lhmr er en studentorganisasjon som jobber aktivt for at nyskaping og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet på INN. Vi ønsker at studenter skal ha tro på egne ideer og få kunnskap om hvordan ideer blir til reell verdiskaping.

Arrangementer

Start Lhmr tilbyr en arena for kunnskapsutvikling og nettverksbygging innenfor nyskaping. Kom på våre arrangementer for å bli engasjert og inspirert. Vi ønsker å få frem viktigheten av å knytte nettverk mellom næringsliv og studenter, og arbeider gjennom våre arrangementer for å få dette på dagsorden.

Engasjerte medlemmer

Våre medlemmer er veldig engasjerte og jobber knallhard for å fremme innovasjon og entreprenørskap i studiemiljøet i Lillehammer og omegn

Kontakt oss

Lurer du på noe, eller er du rett og slett superengasjert i entreprenørskap og nyskaping? Ta kontakt da vel.